„Beskid”

 

ODBIORCY:

 • mikro i mali przedsiębiorcy,
 • osoby bezrobotne oraz inne osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, pod warunkiem uruchomienia  własnej działalności gospodarczej.


WYSOKOŚĆ POŻYCZKI:

 • od 5.000,00 – 250.000,00 zł


OKRES SPŁATY:

 • maksymalnie 60 miesięcy dla pożyczek do 100.000,00 zł
 • maksymalnie 72 miesiące dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł


KORZYSTNE OPROCENTOWANIE!!!

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Terminowe regulowanie spłat
 • Rozliczenie się z wydatkowania środków pożyczkowych w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczkowych:
  • faktury
  • rachunki
  • umowy kupna- sprzedaży
  • inne umowy cywilnoprawne
  • inne dokumenty potwierdzające wydanie środków pożyczkowych

UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powyżej 15.000 złotych powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).


Wszelkich niezbędnych informacji udzielamy:

telefonicznie: (33) 874 13 15, (33) 874 11 03

Osoby do kontaktu: 

Dorota Augustyn – d.augustyn@centrump-sucha.pl

Agnieszka Polak – a.grabiec@centrump-sucha.pl

AKTUALNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin Beskid
 2. Wniosek o pożyczkę
 3. Umowa pożyczki – wzór
 4. Umowa poręczenia – wzór
 5. Tabela opłat i prowizji
 6. Rating
 7.  Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach – druk dla poręczycieli
 8. Oświadczenie  poręczyciela

DOKUMENTY ARCHIWALNE

 1. Informacje wstępne
 2. Regulamin Beskid
 3. Wniosek o pożyczkę
 4. Umowa pożyczki – wzór
 5. Umowa poręczenia – wzór
 6. Tabela opłat i prowizji
 7. Rating
 8.  Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach – druk dla poręczycieli
 9. Oświadczenie  poręczyciela