„Małopolska Południowo-Zachodnia”

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” od 2005r. realizuje projekt pn. Fundusz Pożyczkowy „Małopolska Południowo – Zachodnia”, który uzyskał wsparcie finansowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1. ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Instytucja wdrażająca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego powiększenia możliwości finansowych funduszu pożyczkowego, zwiększenia liczby udzielanych pożyczek i wysokości kapitału pożyczkowego przedsiębiorcom, oraz zwiększenia zakresu terytorialnego działania funduszu. Fundusz swym działaniem objął w szczególności powiaty małopolski Południowo – zachodniej (suski, wadowicki, myślenicki, oświęcimski) oraz całe województwo małopolskie.

ODBIORCY:

 • mikro i mali przedsiębiorcy,
 • osoby bezrobotne oraz inne osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, pod warunkiem uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI:

 • od 5.000,00 – 250.000,00 zł

OKRES SPŁATY POŻYCZKI:

 • maksymalnie 60 miesięcy dla  pożyczek do 100.000,00 zł
 • maksymalnie 72 miesiące dla  pożyczek powyżej 100.000,00 zł

KORZYSTNE OPROCENTOWANIE!!!

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Terminowe regulowanie spłat
 • Rozliczenie się z wydatkowania środków pożyczkowych w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczkowych:
  • faktury
  • rachunki
  • umowy kupna- sprzedaży
  • inne umowy cywilnoprawne
  • inne dokumenty potwierdzające wydanie środków pożyczkowych

Podstawowe informacje dot. Funduszu Pożyczkowego”Małopolska Południowo-Zachodnia”, wymaganych dokumentów oraz zabezpieczenia dostępne są w pliku zamieszczonym poniżej:

 1. MAŁOPOLSKA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA INFORMACJA 

UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powyżej 15.000 złotych powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).


Wszelkich niezbędnych informacji udzielamy:

telefonicznie: (33) 874 13 15, (33) 874 11 03 oraz e-mailem:

Osoby do kontaktu:

Dorota Augustyn – d.augustyn@centrump-sucha.pl

Agnieszka Polak – a.grabiec@centrump-sucha.pl

DOKUMENTY AKTUALNE DO POBRANIA:

Dokumenty dla pożyczkobiorcy:

 1. Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Małopolska Południowo-Zachodnia”
 2. Wniosek o pożyczkę
 3. Umowa pożyczki – wzór
 4. Umowa poręczenia – wzór
 5. Tabela opłat i prowizji
 6. Rating

Dokumenty dla poręczyciela:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
 2. Oświadczenie poręczyciela

 

Pliki Archiwalne:

 1. Informacje wstępne
 2. Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Małopolska Południowo – Zachodnia”
 3. Wniosek o pożyczkę
 4. Wniosek o pożyczkę do 31.01.2018 r.
 5. Informacje wstępne do 31.01.2018 r.
 6. Umowa pożyczki do 31.01.2018 r.
 7. Umowa poręczenia do 31.01.2018 r. 
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach do 31.01.2018 r.
 9. Oświadczenie poręczyciela do 31.01.2018 r.