„Skawa”

Bez tytułu 1 

Fundusz Pożyczkowy „Skawa”
prowadzony przez Stowarzyszenie „ Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości I Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO „ Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw ”Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.


 

Informacja!!!

Informujemy, że Fundusz Pożyczkowy „SKAWA” z dniem 30.09.2017 r. zakończył działalność operacyjną.  

 


 

 

INFORMACJA!!!

Ostateczny termin składania wniosków o pożyczkę do Funduszu Pożyczkowego „SKAWA” upływa dnia 25.09.2017 roku.

 

 


 

UWAGA!

OD 02.02.2016 roku ZMIANA REGULAMINU I OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW!!!

 


 

POŻYCZKI PRZEZNACZONE DLA:

 • mikro przedsiębiorców posiadających siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terytorium województwa Małopolskiego
 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZEK:

 • Minimalna wysokość: 5.000 zł
 • Maksymalna wysokość: 120.000zł
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki:
  • 60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
  • 72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł
 • Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
 • Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie na podstawie ratingu.

CELE NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI POŻYCZKOWE:

1. Inwestycyjny:

 • Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • Zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części,
 • Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę

2.  Obrotowy (zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych, bieżące koszty działalności firmy – w tym koszty pracy). Wyłącznie dla przedsiębiorców znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju jako kapitał początkowy albo na kolejnych etapach, pod warunkiem, że jest to ściśle powiązane z planem rozwoju przedsiębiorstwa.
Pożyczka na cel obrotowy może być przyznana wyłącznie w szczególnych przypadkach, które muszą być łącznie spełnione: pożyczkobiorca znajduje się w we wstępnej fazie rozwoju, przedsiębiorca działa w branży produkcyjnej lub usługowej, cel obrotowy pożyczki nie może stanowić więcej niż 50 % wartości całej pożyczki.

Prowizja: brak

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

 • Pożyczka musi być zabezpieczona.

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Terminowe regulowanie spłat
 • Rozliczenie się z wydatkowania środków pożyczkowych w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczkowych:
  • faktury
  • rachunki
  • umowy kupna- sprzedaży
  • inne umowy cywilnoprawne
  • inne dokumenty potwierdzające wydanie środków pożyczkowych

 UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powyżej 15.000 złotych powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).


  WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Michał Stasik – m.stasik@funduszskawa.pl

Magdalena Piwowarczyk – m.piwowarczyk@funduszskawa.pl

 

W siedzibie Stowarzyszenia: codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach 800-1600

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach lub na stronie internetowej www.funduszskawa.pl

 

Pliki do pobrania:

 1. Informacje wstępne
 2. Wniosek o pożyczkę
 3. Wzór umowy pożyczki
 4. Wzór umowy poręczenia
 5. Regulamin Funduszu Skawa (od 11.09.2017 r.)

Dokumenty dla poręczycieli:

Regulaminy archiwalne:

 1. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA do 04.01.2011
 2. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA od 04.01.2011 do 10.02.2012
 3. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA od 10.02.2012 do 01.02.2013.
 4. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA od 01.02.2013 do 22.07.2013
 5. REGULAMIN FUNDUSZU SKAWA od 22.07.2013 do 02.06.2014
 6. Archiwalny Regulamin Funduszu Skawa od 01.06.2014 r. do 01.02.2016 r.
 7. Archiwalny Regulamin Funduszu Skawa do 10.09.2017 r.