„Skawa”

Bez tytułu 1 

Fundusz Pożyczkowy „Skawa”
prowadzony przez Stowarzyszenie „ Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości I Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO „ Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw ”Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.


UWAGA!

OD 02.02.2016 roku ZMIANA REGULAMINU I OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW!!!

 


 

POŻYCZKI PRZEZNACZONE DLA:

 • mikro przedsiębiorców posiadających siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terytorium województwa Małopolskiego
 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZEK:

 • Minimalna wysokość: 5.000 zł
 • Maksymalna wysokość: 120.000zł
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki:
  • 60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
  • 72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł
 • Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
 • Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie na podstawie ratingu.

CELE NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI POŻYCZKOWE:

1. Inwestycyjny:

 • Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • Zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części,
 • Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę

2.  Obrotowy (zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych, bieżące koszty działalności firmy – w tym koszty pracy). Wyłącznie dla przedsiębiorców znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju jako kapitał początkowy albo na kolejnych etapach, pod warunkiem, że jest to ściśle powiązane z planem rozwoju przedsiębiorstwa.
Pożyczka na cel obrotowy może być przyznana wyłącznie w szczególnych przypadkach, które muszą być łącznie spełnione: pożyczkobiorca znajduje się w we wstępnej fazie rozwoju, przedsiębiorca działa w branży produkcyjnej lub usługowej, cel obrotowy pożyczki nie może stanowić więcej niż 50 % wartości całej pożyczki.

Prowizja: brak

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

 • Pożyczka musi być zabezpieczona.

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Terminowe regulowanie spłat
 • Rozliczenie się z wydatkowania środków pożyczkowych w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczkowych:
  • faktury
  • rachunki
  • umowy kupna- sprzedaży
  • inne umowy cywilnoprawne
  • inne dokumenty potwierdzające wydanie środków pożyczkowych

Stosownie do zapisów art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Jeżeli  jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000,00 EURO płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą należy dokonywać za pośrednictwem rachunku bankowego.

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Michał Stasik – m.stasik@funduszskawa.pl

Dorota Augustynd.augustyn@centrump-sucha.pl

Magdalena Piwowarczyk – m.piwowarczyk@funduszskawa.pl

 

W siedzibie Stowarzyszenia: codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach 800-1600

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach lub na stronie internetowej www.funduszskawa.pl

 

Pliki do pobrania:

 1. Informacje wstępne
 2. Wniosek o pożyczkę
 3. Wzór umowy pożyczki
 4. Wzór umowy poręczenia
 5. Regulamin Funduszu Skawa (od 02.02.2016 r.)

Dokumenty dla poręczycieli:

Regulaminy archiwalne:

 1. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA do 04.01.2011
 2. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA od 04.01.2011 do 10.02.2012
 3. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA od 10.02.2012 do 01.02.2013.
 4. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA od 01.02.2013 do 22.07.2013
 5. REGULAMIN FUNDUSZU SKAWA od 22.07.2013 do 02.06.2014
 6. Archiwalny Regulamin Funduszu Skawa od 01.06.2014 r. do 01.02.2016 r.