Kontakt

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 175

Tel.: +48 (33) 874-13-15
Tel.: +48 (33) 874-11-03

 

Masz pytanie – wypełnij formularz.

Sekretariat

Anna Woźnica
Asystentka Prezesa/Specjalista ds kadrowych
E-mail: sekretariat@centrump-sucha.pl

Księgowość
Halina Zielonka
– Główna Księgowa
E-mail: gksiegowa@centrump-sucha.pl

Fundusz pożyczkowy „Małopolska Południowo – Zachodnia”

Michał Stasik – Manager ds. projektów finansowych i pomocowych
Kom.: +48 501-609-564
E-mail: fundusze@centrump-sucha.pl

Magdalena Surmiak – Specjalista Finansowy Funduszy Pożyczkowych /Księgowa
Kom.: +48 501-609-564
E-mail: m.surmiak@centrump-sucha.pl

Marta Talik – Asystent Funduszy Pożyczkowych /Księgowa
Kom.: +48 501-609-564
E-mail: m.talik@centrump-sucha.pl

Justyna Głuc – Specjalista ds. monitoringu i windykacji
Kom.: +48 501-609-564
E-mail.: j.gluc@funduszskawa.pl

Fundusz pożyczkowy „Beskid”

Magdalena Surmiak – Specjalista Finansowy Funduszy Pożyczkowych /Księgowa
Kom.: +48 501-609-564
E-mail: m.surmiak@centrump-sucha.pl

Marta Talik – Asystent Funduszy Pożyczkowych /Księgowa
Kom.: +48 501-609-564
E-mail: m.talik@centrump-sucha.pl

Justyna Głuc – Specjalista ds. monitoringu i windykacji
Kom.: +48 501-609-564
E-mail.: j.gluc@funduszskawa.pl

Fundusz pożyczkowy „Skawa”

Michał Stasik – Specjalista – Analityk
Kom.: +48 506-254-080
E-mail.: m.stasik@funduszskawa.pl

Dorota Augustyn - Specjalista ds. finansowych i promocji projektu
Kom.: 48 506-254-080
E-mail: d.augustyn@centrump-sucha.pl

Magdalena Piwowarczyk – Specjalista ds. finansowych/ Księgowa
Kom.: +48 506-254-080
E-mail.: m.piwowarczyk@funduszskawa.pl

Justyna Głuc – Specjalista ds. monitoringu i windykacji
Kom.: +48 506-254-080
E-mail.: j.gluc@funduszskawa.pl

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa”

Agnieszka Matyja – Księgowa/Windykator
Kom.: +48 506-254-030
E-mail.: a.matyja@centrump-sucha.pl

Agnieszka Grabiec - Specjalista ds. finansowych
Kom.: +48 506-254-030
E-mail.: a.grabiec@centrump-sucha.pl

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”

Anna Gierat – Administrator Funduszu Pożyczkowego NMP
Kom.: +48 502 116 291
E-mail: a.gierat@centrump-sucha.pl

Małgorzata Pyclik- Sikora – Specjalista ds. księgowo- kadrowych oraz windykacji Funduszu Pożyczkowego NMP
Kom.: +48 502 116 291
E-mail: m.p-sikora@centrump-sucha.pl