O Nas

Stowarzyszenie powołane zostało dnia 11.01.1995r. przez Członków Założycieli obejmujących Gminy: Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka oraz Zembrzyce.

Celem działania  Stowarzyszenia jest poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki, głównie poprzez wspieranie rozwoju małych i średnich firm, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich.

Cele i obszar działania Stowarzyszenia to:

  • rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • eksportu,
  • rozwoju turystyki i agroturystyki,
  • rozwoju gospodarczego,
  • ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska naturalnego człowieka,
  • wykorzystania i transferu nowych technik i technologii ,
  • tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu.
  • rozwoju zasobów ludzkich

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 24.04.2001r. pod nr 0000008543