Zamówienia publiczne

 PRZETARG NIEOGRANICZONY na:

Przygotowanie i prowadzenie Punktu Naboru Wniosków Pożyczkowych 

w miejscowościach: Kraków, Tarnów, Chrzanów, Nowy Sącz

w ramach projektu „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

DO POBRANIA:

DO POBRANIA:

SIWZ:

Załączniki do SIWZ:

 

 .