AKTUALNOŚCI

Dyżur w Wadowicach odwołany!

  Uprzejmie informujemy, że Dyżur Funduszu Pożyczkowego „Skawa” w Wadowicach w dniu 19 stycznia b.r. ( tj. czwartek) został odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Doradztwo dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Stowarzyszenie „Samorzadowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na doradztwo dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

czytaj więcej

Informacja

  W związku z pojawiającymi się informacjami sugerującymi współpracę Stowarzyszenia z firmami pośredniczącymi oraz dystrybującymi różnorakie wydawnictwa, Stowarzyszenie oświadcza, że nie współpracuje z żadnym wydawnictwem rozprowadzającym książki mające rzekomo pomóc  w uzyskaniu dotacji, ani żadną firmą konsultingowo – doradczą pomagającą uzyskać dotację. Stowarzyszenie jest instytucją samorządową, która bezpłatnie udziela informacji wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia […]

czytaj więcej

Nowy Projekt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski!

  Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej serdecznie zaprasza do udziału  w projekcie „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” realizowanym w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej