AKTUALNOŚCI

Informujemy, że liczba przyjętych wniosków pożyczkowych do Funduszu Pożyczkowego „Odbudowa” przekracza wartość dofinansowania funduszu. W związku z tym wnioski pożyczkowe nie będą przyjmowane do odwołania.

czytaj więcej

ZMIANA TERMINÓW DYŻURÓW W MAJU 2011r.

Uprzejmie informujemy, że nastąpiło przesunięcie dyżurów Punktu Konsultacyjnego:   1. w Wadowicach – Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości ul. Krakowska 10 z dnia 13.05.2011r. (piątek) na dzień 10.05.2011r. (wtorek) z dnia 27.05.2011r.(piątek) na dzień 24.05.2011r. (wtorek)   2. w Kalwarii Zebrzydowskiej – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Jagiellońska 6 z dnia 18.05.2011r. (środa) na dzień 17.05.2011r. […]

czytaj więcej

URUCHOMIONO NOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY „ODBUDOWA” OD 1 GRUDNIA 2010 ROKU

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw” Przedmiotem projektu jest udzielenie preferencyjnych pożyczek przedsiębiorcom mikro, małym i średnim, działającym na terenie województwa małopolskiego, dotkniętych klęskami żywiołowymi […]

czytaj więcej