POŻYCZKA ANTYKRYZYSOWA REACT-EU

Uwaga Przedsiębiorcy!

Trwa nabór wniosków o Pożyczkę Antykryzysową REACT-EU uruchomioną przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, które planują inwestycje w celu zwiększenia swojej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych.

Jednostkowe Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do MFR (który pełni rolę Menadżera FF), na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przeznaczenie finansowania:

W ramach instrumentu finansowane będą cele inwestycjyjne  dotyczące działalności gospodarczej danego MŚP prowadzonej na terenie województwa małopolskiego, dotyczące co najmniej jednego ze wskazanych przedsięwzięć:

  • rozszerzania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej na obszary zwiększające szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych;
  • utworzenia nowych lub odbudowy utraconych kanałów dystrybucji;
  • przekwalifikowania przedsiębiorstwa na nowy obszar/obszary działalności gospodarczej;
  • zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wdrożenia/rozbudowy zakresu wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa tzw. e-handlu lub innych rozwiązań cyfrowych zwiększających konkurencyjność;
  • wykorzystywania w działalności OZE;
  • inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Informacje o pożyczce można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 175

Sekretariat Centrala: Tel.: +48 (33) 874-11-03

 

Dokumenty do pobrania:

 
« wróć do listy newsów