DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

AKADEMIA BIZNESU

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

AKADEMIA BIZNESU – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz Firma Perfekta informują o przedłużeniu naboru zgłoszeń do projektu AKADMEMIA BIZNESU do 10 września 2012r. dla osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących powiaty: limanowski, suski lub dąbrowski. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (w tym renciści, emeryci oraz inne osoby pozostające bez pracy).

 

Spośród 28 osób przyjętych do projektu 22 uzyska bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25.000 zł, a także możliwość otrzymania wsparcia pomostowego w wysokości do 800 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Ponadto uczestnicy i uczestniczki projektu skorzystają z bezpłatnych  szkoleń i doradztwa związanego z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz opracowania biznes planu (zwracamy również koszty dojazdu na zajęcia).

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze projektu osobiście bądź nadsyłać pocztą lub kurierem. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez personel projektu od osób z niepełnosprawnością ruchową po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.akademia.firs.org.pl oraz w biurze projektu.

 

Biuro projektu mieści się w Krakowie, ul. Garczyńskiego 17/3.

Czynne jest w dni robocze w godz. 9.00-15.00.

 

Kontakt:

tel. 61 642 94 46 wew. 104

kom. 798 242 891

e-mail: akademia@firs.org.pl

______________________________________________________________________________

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza dodatkowy nabór do projektu  AKADEMIA BIZNESU. W dniach 10-29 sierpnia 2012r. dokumenty aplikacyjne mogą składać osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo*.

 

Projekt adresowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, a ponadto:
– zamieszkują powiat: limanowski, suski lub dąbrowski
oraz
– są osobami do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia lub niepełnosprawnymi.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

bezpłatne szkolenia i doradztwo związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (pokrywamy również koszty wyżywienia oraz dojazdu na zajęcia),

bezzwrotna dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25.000 zł,

wsparcia pomostowe w wysokości do 800 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze projektu osobiście bądź nadsyłać pocztą lub kurierem. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez personel projektu od osób z niepełnosprawnością po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.akademia.firs.org.pl oraz w biurze projektu.

 

Biuro projektu mieści się w Krakowie, ul. Garczyńskiego 17/3.

Czynne jest w dni robocze w godz. 9.00-15.00.

 

 

 

kontakt:

tel. 61 642 94 46 wew. 104

kom. 798 242 891

e-mail: akademia@firs.org.pl

_________________________________________________________________________________________________________

 

* Osoba nieaktywna zawodowo to osoba w wieku powyżej 15 roku życia niezatrudniona, niewykonująca  innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

 

« wróć do listy newsów