O Nas

Stowarzyszenie powołane zostało dnia 11.01.1995 r. przez Członków Założycieli obejmujących Gminy: Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka oraz Zembrzyce.

Celem działania  Stowarzyszenia jest poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki, głównie poprzez wspieranie rozwoju małych i średnich firm, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich.

Cele i obszar działania Stowarzyszenia to:

  • rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rozwój eksportu,
  • rozwoj turystyki i agroturystyki,
  • rozwój gospodarczy,
  • ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego człowieka,
  • wykorzystanie i transfer nowych technik i technologii,
  • tworzenie nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.
  • rozwój zasobów ludzkich.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 24.04.2001r. pod nr 0000008543