Fundusz Pożyczkowy „Małopolska Południowo-Zachodnia”

Szanowni Przedsiębiorcy!

Informujemy, że nabór wniosków o pożyczki do Funduszu Pożyczkowego Małopolska Południowo- Zachodnia zostaje tymczasowo wstrzymany z dniem 15.05.2024 r. do odwołania – ze względu na chwilowe wyczerpanie środków w Funduszu.

Zapraszamy do korzystania z oferty Funduszu Pożyczkowego SKAWA++

 

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” od 2005r. realizuje projekt pn. Fundusz Pożyczkowy „Małopolska Południowo – Zachodnia”, który uzyskał wsparcie finansowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1. ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Instytucja wdrażająca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego powiększenia możliwości finansowych funduszu pożyczkowego, zwiększenia liczby udzielanych pożyczek i wysokości kapitału pożyczkowego przedsiębiorcom, oraz zwiększenia zakresu terytorialnego działania funduszu. Fundusz swym działaniem objął w szczególności powiaty małopolski Południowo – zachodniej (suski, wadowicki, myślenicki, oświęcimski) oraz całe województwo małopolskie.

ODBIORCY:

 • mikro i mali przedsiębiorcy,
 • osoby bezrobotne oraz inne osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, pod warunkiem uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI:

 • od 5.000,00 – 250.000,00 zł

OKRES SPŁATY POŻYCZKI:

 • maksymalnie 60 miesięcy dla  pożyczek do 100.000,00 zł
 • maksymalnie 72 miesiące dla  pożyczek powyżej 100.000,00 zł

KORZYSTNE OPROCENTOWANIE!!!

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Terminowe regulowanie spłat
 • Rozliczenie się z wydatkowania środków pożyczkowych w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczkowych:
  • faktury
  • rachunki
  • umowy kupna- sprzedaży
  • inne umowy cywilnoprawne
  • inne dokumenty potwierdzające wydanie środków pożyczkowych

UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powyżej 15.000 złotych powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Sekretariat Centrala: 33 874-11-03

Marta Talik – m.talik@funduszemalopolska.pl  Kom.: +48 501-609-564

Dorota Nitecka  d.nitecka@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 506-254-080

 

Pliki do pobrania: