Dla mediów

Dla potrzeb jednolitej identyfikacji wizualnej przedstawiamy poniżej, opartą o usystematyzowaną kolorystykę, typografię, formaty, zasady kompozycyjne księga znaku w formie materiałów do pobrania.

 

Pliki do pobrania: