„Postaw na rozwój- europejskie pożyczki na kształcenie”

„Postaw na rozwój- europejskie pożyczki na kształcenie”

Wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości realizujemy projekt „Postaw na rozwój europejskie pożyczki na kształcenie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Wartość umowy podpisanej pomiędzy BGK a Konsorcjum: 9.450.000,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 7 798 140,00 zł

Całkowita wartość projektu i wsparcia:
Wartość projektu:
 235 855 470,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 194 624 704,00 zł

 

Czym jest Pożyczka na Kształcenie?

 • Kwota pożyczki: do 50 000 zł
 • Oprocentowanie: 0%
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Na co możesz przeznaczyć pożyczkę?

 • Studia podyplomowe
 • Kursy i szkolenia
 • Inne formy kształcenia oferowane przez krajowe i zagraniczne instytucje

Korzyści z pożyczki

 • Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • Możliwość umorzenia części kapitału (do 35%) po spełnieniu określonych warunków
  • 10% za ukończenie kształcenia
  • 10% za kształcenie w określonych obszarach (zielona gospodarka, cyfrowa gospodarka, srebrna gospodarka, dostępność i uniwersalne projektowanie)
  • 15% w przypadku trudnej sytuacji materialnej

Zabezpieczenia pożyczki

 • Weksel własny in blanco
 • W uzasadnionych przypadkach dodatkowe zabezpieczenia

Mechanizm Racjonalnych Usprawnień (MRU)

 • Możliwość sfinansowania działań dostosowawczych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Maksymalna kwota MRU: 15 000 zł
 • Koszt MRU podlega umorzeniu w 100%

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

 • Pełnoletnie osoby fizyczne, niezależnie od miejsca pochodzenia, płci i statusu na rynku pracy
 • Osoby zamieszkałe na terenie Polski (również obcokrajowcy)
 • Warunek: odpowiednie przychody lub zdolność spłaty pożyczki

Jak uzyskać pożyczkę?

 1. Złóż wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Przejdź ocenę dokumentacji aplikacyjnej.
 3. Po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty i podpisaniu umowy pożyczkowej, środki zostaną wypłacone na rzecz wybranej instytucji edukacyjnej.

Dodatkowe informacje

 • Pożyczka nie może być przeznaczona na studia I, II, III stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
 • Pożyczka nie może być wykorzystana na refinansowanie już zrealizowanego kształcenia.

Planowany termin I naboru : połowa lipca b.r.

Wzory dokumentów i Regulamin zostanie zamieszczony wkrótce.

Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób elektroniczny ( za pomocą skrzynki e-mail lub poprzez Generator wniosków) oraz w formie stacjonarnej 

Nabór stacjonarny:

 Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
w Suchej Beskidzkiej
Ul. Mickiewicza 175
34-200 Sucha Beskidzka
Tel. 33 874 11 03
 

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Staszica 2A
26-200 Końskie
Tel. 41 260 46 21

ul. Juliusza Słowackiego nr 6, lok. 12
Rzeszów
Tel. 17 28 33 200