Polityka jakości

Głównym celem Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej jest świadczenie usług finansowych, informacyjnych, doradczych i szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Przy realizacji ww. celu podejmujemy działania w zakresie:

  • zapewnienia klientom kompleksowych usług spełniających ich wymagania
  • tworzenia nowej jakości usług uwzględniającej zmienność uwarunkowań w przestrzeni gospodarczej
  • ciągłego rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klientów
  • sprawnej obsługi klientów opartej na zasadach współpracy, odpowiedzialności oraz wzajemnego szacunku i zaufania
  • dążenia do postrzegania organizacji jako stałego, stabilnego i ciągle rozwijającego się partnera na rynku usług związanych z przedsiębiorczością.

Ponadto zobowiązujemy się do:

  • doskonalenia świadczonych usług
  • rozwoju kompetencji osób w organizacji
  • spełniania mających zastosowanie wymagań
  • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.
Prezes Zarządu
Michał Stasik

Sucha Beskidzka, dnia 01.01.2024 r.