Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z strony internetowej www.funduszemalopolska.pl

Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających ze strony, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Strony (osoby wypełniające formularze kontaktowe).

Pliki Cookies

1. Dla Państwa wygody strona www.funduszemalopolska.pl, używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. Cookies używają też zewnętrzne serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. filmy. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

3. Strona www.funduszemalopolska.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

własne pliki cookies – PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a urządzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną. Podstawą działania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR
cookies podmiotów trzecich – Google Analytics. Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy danych internetowych firmy Google Inc. („Google”). Podstawą działania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR – realizacja prawnie uzasadnionego interesu właściciela strony, polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej. Cel, zakres i okres przetwarzania danych regulują warunki użytkowania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/technologies/partner-sites oraz polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
4. Poziom akceptacji plików Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Blokowanie cookies może jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony.

Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
analitycznym i statystycznym.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku prawnego;
art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania  danych na podstawie wyrażonej zgody;
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy;
4. Dane nie będą przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem podmiotów działających podstawie umów z Administratorem i świadczącym usługi IT, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów.

5. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 36 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)    Prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
b)    Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
c)    Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
d)    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
e)    Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO;
f)    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.

8. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację zadania lub usługi, o którą się Państwo staracie.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powyższa klauzula informacyjna ma charakter ogólny. O szczegółach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w konkretnej sprawie, w tym o podstawie przetwarzania danych, obowiązku lub dobrowolności podania danych oraz ewentualnych konsekwencjach ich niepodania, może Pani/Pan zostać poinformowany przez wydział merytoryczny realizujący sprawę.

8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: iod@funduszemalopolska.pl

9. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo do prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.