Zamówienia publiczne

INFORMACJA ARCHIWALNA –  O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie ,,Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej informuje o udzieleniu zamówienia.

Dotyczy: świadczenie usług specjalistycznych rzecz Uczestników Projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”.

  • Zadanie nr 1 – świadczenie specjalistycznych usług doradztwa.
  • Zadanie nr 2 – świadczenie specjalistycznych usług mentoringu.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.


INFORMACJA ARCHIWALNA  – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadanie nr 2 (świadczenie specjalistycznych usług mentoringu) SSCPiR/ZPPII-1/18

Stowarzyszenie ,,Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie świadczenia usług specjalistycznych na rzecz Uczestników Projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”.

  • Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług mentoringu.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zadanie 2 (specjalistyczne usługi mentoringu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.


INFORMACJA ARCHIWALNA – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadanie nr 1 (świadczenie specjalistycznych usług doradztwa) SSCPiR/ZPPII-1/18

Stowarzyszenie ,,Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie świadczenia usług specjalistycznych na rzecz Uczestników  Projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”. Zadanie 1 – świadczenie specjalistycznych usług doradztwa.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zadanie 1 (specjalistyczne usługi doradztwa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.


INFORMACJA ARCHIWALNA  – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Stowarzyszenie ,,Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznych na rzecz Uczestników Projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” w zakresie:

  • Zadanie nr 1: świadczenie specjalistycznych usług doradztwa,
  • Zadanie nr 2: świadczenie specjalistycznych usług mentoringu.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja edytowalna