Informacja – POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR!

Informacja – POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR!

Szanowni Przedsiębiorcy!

Informujemy, że w najbliższym czasie rozpocznie się nabór wniosków pożyczkowych na pożyczkę płynnościową POIR.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem Projektu oraz niezbędnymi formularzami: 

1. Regulamin 

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Metryka Instrumentu

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Karta Produktu

4. Załącznik nr 3 do Regulaminu Regulaminu_Zasady przeprowadzania kontroli u OO

5. Załącznik nr 4 do Regulaminu

      * Formularz Wniosku Pożyczkowego WORD

      * Formularz Wniosku Pożyczkowego PDF

6. Załącznik nr 5 do Regulaminu Formularz_informacji_o_pomocy_COVID_

7.  Załącznik nr 6 do Regulaminu Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

8. Załącznik nr 7 do Regulaminu BIG

9. Załącznik nr 8 do Regulaminu Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy i współmałżonka

10. Załącznik nr 9 do Regulaminu Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-WZÓR

11. Załącznik nr 10 do Regulaminu Oświadczenie o niezaleganiu na dzień 31.12.2019

12. Załącznik nr 11 do Regulaminu Oświadczenie o niezaleganiu na dzień składania

13. Załącznik nr 12 do Regulaminu 

14. Załącznik nr 13 do Regulaminu Oświadczenie o prawdziwości przedstawionych danych

15. Załącznik nr 14 do Regulaminu Umowa Inwestycyjna

16. Załącznik nr 15 do Regulaminu Dyspozycja wypłaty

17. Załącznik nr 16 do Regulaminu Zestawienie wydatków

18. Załącznik nr 17 do Regulaminu Procedura windykacyjna

19. Załącznik nr 18 do Regulaminu Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka

20. Załącznik nr 19 do Regulaminu 

21. Oświadczenie o korzystaniu z pożyczki POIR

 

O terminie rozpoczęcia naboru zostaną Państwo poinformowani osobnym komunikatem na naszej stronie internetowej.

 

UWAGA!!!  WNIOSKI POŻYCZKOWE złożone PRZED terminem naboru pozostaną nierozpatrzone.