Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – VI nabór

Poniżej prezentujemy ostateczną listę oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach VI naboru. 

ZPP VI lista rankingowa