Rozpoczęto VI NABÓR do projekty „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” DOTACJA BEZZWROTNA

Rozpoczęto VI NABÓR do projekty „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” DOTACJA BEZZWROTNA

Już od 16 listopada 2018 roku zapraszamy Państwa do składania formularzy rekrutacyjnych w ramach VI naboru projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”. Nabór potrwa do 03 grudnia 2018 r.
Złóż wniosek i to właśnie TY zgarnij bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 27.000 zł na uruchomienie własnej firmy !!!

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi na stronie projektu www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl
Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.