Pomoc udzielona przez inne organizacje i instytucje międzynarodowe itd.

Dotacja „Rozwój Małej Przedsiębiorczości” TOR 10 z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju poprzez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dotacji 0,53 mln zł. Okres realizacji od 1996r. do nadal. Projekt polega na udzielaniu preferencyjnych pożyczek, świadczeniu usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla „starterów” i małych firm.

Dotacja „Projekt promocji agroturystyki” przekazana przez Korpus Pokoju w wysokości 20 tys. zł. Okres realizacji 1997-1998. Projekt polegał na uruchomieniu 11 nowych gospodarstw agroturystycznych w powiecie suskim,

Fundusz Pożyczkowy „Małopolska Południowo – Zachodnia”. Dotacja w ramach SPO WKP 1.2.1. przyznana w 2005r. w wysokości 8 mln zł. – całkowita wartość projektu 11,5 mln zł. Projekt polegał na powiększeniu kapitału funduszu pożyczkowego,. Celem było zwiększenie zakresu terytorialnego oraz ilościowego udzielanych pożyczek. Realizacja projektu została zakończona w 2007r. Efekty projektu (fundusz pożyczkowy) funkcjonują do dzisiaj.

Rozszerzenie zakresu terytorialnego i poprawa jakości świadczenie usług finansowych”. Dotacja została przyznana w 2005r. w kwocie 81,8 tys zł. W ramach SPO WKP 1.1.2. Projekt polegała na odnowieniu i dostosowaniu nowych pomieszczeń do potrzeb Stowarzyszenia i ich odpowiednim wyposażeniu, tak by można było świadczyć usługi na wysokim poziomie jakościowym i w nowoczesny sposób.

Projekt „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU”. Okres realizacji 2005-2008. Kwota dotacji 473 124,98 zł w ramach SPO WKP 1.1.1. Projekt polegał na świadczeniu bezpłatnych usług informacyjnych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.