BEZPŁATNE SZKOLENIE!

Szkolenie z zakresu praw autorskich obejmuje uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu :

  • analizy umów o przeniesienie praw autorskich, umów licencyjnych (rodzaje licencji i sposób ich opodatkowania, przykłady umów – zajęcia praktyczne)
  • analizy obowiązującego stanu prawnego w kontekście wykorzystywania wizerunku (w celach marketingowych i niekomercyjnych);
  • regulaminy promocji, reklamy, sponsoringu (zasady i zajęcia praktyczne z pisania regulaminów – prawne aspekty praw autorskich w reklamie)
  • przejmowania przez pracodawcę utworów pracownika (jak skonstruować umowę – zajęcia praktyczne);
  • korzystania z tzw. dozwolonego użytku publicznego (czyli kiedy za cytowanie bądź korzystanie z utworów nie trzeba płacić ich autorom)
  • prawa autorskie a prawo patentowe – czy są to pojęcia tożsame (jak zarejestrować znak ochronny)

Uczestnik uzyska :

  • niezbędną wiedza co do form umów zawieranych m.in. z twórcą utworu, reklamy, gadżetów reklamowych, dzieła;
  • umiejętność tworzenia i wykorzystania w praktyce klauzul umownych stosowanych w obrocie prawami autorskimi;
  • znajomość i konsekwencje wynikające z odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich;
  • wiedzę na temat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynów nieuczciwej konkurencji

 

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Natalia Borowy

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”

w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 175

34-200 Sucha Beskidzka

tel. (33) 874 11 03

fax. (33) 874 12 85

mail: n.borowy@centrump-sucha.pl

« wróć do listy newsów