BEZPŁATNE SZKOLENIE – TECHNIKI NEGOCJACJI

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt:

SĄDECKA IZBA GOSPODARCZA

(18) 449-91-64 lub e-mail: biuro@sig.org.pl 

lub Panią Natalią Borowy (33-8741315, n.borowy@centrump-sucha.pl)
Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
w Suchej Beskidzkiej

Do pobrania: Zakres tematyczny szkolenia