DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

AKADEMIA BIZNESU – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do udziału w projekcie pn. AKADEMIA BIZNESU.

 

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, które:
– zamieszkują powiat: limanowski, suski lub dąbrowski
oraz
– są osobami do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia lub niepełnosprawnymi.

 

Do projektu przyjmowane będą osoby według następującego podziału:

 

Powiat

Osoby w wieku 15-24 lata

Osoby w wieku 50-64 lata

Osoby niepełnosprawne

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

limanowski

2

2

1

3

0

1

9   (3K/6M)

dąbrowski

3

2

1

3

0

0

9   (4K/5M)

suski

3

2

1

2

1

1

10   (5K/5M)

Razem

8

6

3

8

1

2

28/12K/16M

14

11

3

28/12K/16M

 

Spośród 28 osób przyjętych do projektu 22 uzyska bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25.000 zł, a także możliwość otrzymania wsparcia pomostowego w wysokości do 800 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Ponadto uczestnicy i uczestniczki projektu skorzystają ze szkoleń i doradztwa związanego z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu odbędzie się w dniach: 28 czerwca – 9 lipca 2012r.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze projektu osobiście bądź nadsyłać pocztą lub kurierem. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez personel projektu od osób z niepełnosprawnością po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.akademia.firs.org.pl oraz w biurze projektu.

 

Biuro projektu mieści się w Krakowie, ul. Garczyńskiego 17/3.

Czynne jest w dni robocze w godz. 9.00-15.00.

 

Kontakt:

tel. 61 642 94 46 wew. 104

kom. 798 242 891

e-mail: akademia@firs.org.pl

 

« wróć do listy newsów