Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+” – formularze do pobrania

Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+” – formularze do pobrania

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 20.04.2022 r. został uruchomiony nabór ciągły wniosków o pożyczki z Funduszu Pożyczkowego „SKAWA+”.

Poniżej do pobrania formularze niezbędne do ubiegania się o pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego „SKAWA+”.

Do pobrania:

Regulamin Funduszu Pożyczkowego „SKAWA+”

Załącznik nr 1: Tabela opłat i prowizji

Załącznik nr 3: Formularz Wniosku Pożyczkowego.

                             Formularz Wniosku Pożyczkowego Excel

Załącznik nr 4: Formularz Prognoz Finansowych.

Załącznik nr 5: Oświadczenia o spełnieniu kryteriów ubiegania się o pożyczkę.

Załącznik nr 6: Oświadczenie o statusie MŚP.

Załącznik nr 7: Upoważnienie do wystąpienia z wnioskiem do BIG InfoMonitor dla przedsiębiorcy – Pożyczkobiorca.

                            Upoważnienie do wystąpienia z wnioskiem do BIG InfoMonitor dla przedsiębiorcy – Poręczyciel.

Załącznik nr 8: Upoważnienie do wystąpienia z wnioskiem do BIG InfoMonitor dla konsumenta – Pożyczkobiorca.

                            Upoważnienie do wystąpienia z wnioskiem do BIG InfoMonitor dla konsumenta – Małżonek Pożyczkobiorcy.

                            Upoważnienie do wystąpienia z wnioskiem do BIG InfoMonitor dla konsumenta – Małżonek Poręczyciela.

Załącznik nr 9: Kwestionariusz osobisty Wnioskodawcy .

                            Kwestionariusz osobisty Poręczyciela.

Załącznik nr 10: Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 11: Umowa Pożyczki.

Załącznik nr 18: Zestawienie wydatkowania środków pochodzących z pożyczki

Archiwum:

 

Osoby do kontaktu: 

Sekretariat Centrala: 33 874-11-03  

Monika Marek  e-mail: m.marek@funduszemalopolska.pl  Tel: 33 874-11-03

Klaudia Młodzianowska  e-mail: k.mlodzianowska@funduszemalopolska.pl  Kom.: 48 506-254-080

Małgorzata Pyclik – Sikora  e-mail: m.p-sikora@centrump-sucha.pl  Kom.: 48 502-116-291

Dorota Augustyn  e-mail: d.augustyn@funduszemalopolska.pl  Kom.: 48 506-254-080