II nabór do projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

II nabór do projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

Już od 14 czerwca 2018 roku zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru do  projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II. Nabór potrwa do 20 czerwca 2018 r. W wyniku naboru wyłonione zostaną 15 osobowe grupy. W ramach każdej grupy min. 14 osób których biznesplany otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną otrzymają grant na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości nawet 27 000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej projektu www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl 

Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”  realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.