Informacj o wyniku postępowania Zapytanie ofertowe nr 3/2018/ZPPII

Informacj o wyniku postępowania Zapytanie ofertowe nr 3/2018/ZPPII

Zapytanie ofertowego nr 3/2018/ZPPII

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej informuje o wyniku postepowania o wyłonienie Wykonawcy  świadczenia usług indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie badania predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych kandydatów w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II, 

W wyniku przeprowadzonego zapytania wpłynęła do Stowarzyszenia następująca oferta:
 16 maja 2018 roku o godzinie 08:05 do Stowarzyszenia” Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” wpłynęła jedna oferta  od Event Voice Tomasz Ruchała z siedzibą w Świniarsku 521, 33-395 Chełmiec  

W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę
Event Voice Tomasz Ruchała i z tym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”  realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.