Informacj o wyniku postępowania Zapytanie ofertowe nr 4/2018/ZPPII

Informacj o wyniku postępowania Zapytanie ofertowe nr 4/2018/ZPPII

Zapytanie ofertowego nr 4/2018/ZPPII

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej informuje o wyniku postepowania o wyłonienie Wykonawcy świadczenia usługi cateringu podczas zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”,
W wyniku przeprowadzonego zapytania wpłynęła do Stowarzyszenia następująca oferta:
29 maja 2018 roku do Stowarzyszenia” Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” wpłynęła jedna oferta od Beskidzkiej Spółdzielni Socjalnej, adres: os. Beskidzkie 6, 34-200 Sucha Beskidzka
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę
Beskidzkiej Spółdzielni socjalnej i z tym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”  realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.