INFORMACJA!

 

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”  informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na:

„świadczenie usług doradczych dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz nowopowstałych przedsiębiorstw”

w ramach projektu „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Szczegóły w zakładce : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« wróć do listy newsów