Informacja!

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i wynikającymi z tego obowiązkami zmianie ulegają wzory dokumentów obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Więcej informacji w Biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.