INFORMACJA!!!

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,

informuję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na:

„Przygotowanie i prowadzenie punktów Naboru Wniosków Pożyczkowych”

w miejscowościach: Kraków, Tarnów, Chrzanów, Nowy Sącz

w ramach projektu „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Szczegóły w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAPRASZAMY!!!