INFORMACJA DOT. POŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 24+

INFORMACJA DOT. POŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 24+

Zarząd Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ustala następującą strukturę wykorzystania kapitału pożyczkowego w Funduszu Pożyczkowym „Wsparcie ze środków EFRR i budżetu państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy”:

* Pożyczki do 100 tys.zł – 2,5mln zł kapitału funduszu

* Pożyczki od 100 tys.zł do 500 tys.zł – 2,5mln zł kapitału funduszu

* Pożyczki powyżej 500 tys. zł do 1 mln zł – 2,5mln zł kapitału funduszu

 

Uchwała wchodzi w życie 13.02.2019r.

Uwaga!

Stopień wykorzystania kapitału w poszczególnych przedziałach klasowych będzie podawany na bieżąco.