INFORMACJA – Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa”

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa” informuje, że istnieje możliwość podpisania nowych umów pożyczkowych z tymi przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać preferencyjną pożyczkę bez możliwości umorzenia, przy czym odstąpienie od umorzenia powinno zostać przedstawione przez przedsiebiorcę na piśmie i wyraźnie wskazane we wniosku pożyczkowym.