Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert !!!

 Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu uproszczonym  o udzielenie zamówienia obejmującego świadczenie usług pn: „ Przygotowanie i prowadzenie Punktu Naboru Wniosków Pożyczkowych w Krakowie” w ramach projektu fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”. 

DO POBRANIA:

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty