Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym  na Doradztwo dla Beneficjentów ostatecznych projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy”

1.  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”  w Suchej Beskidzkiej informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa dla Beneficjentów ostatecznych projektu „Doradca Małopolskiego przedsiębiorcy”  wybrano ofertę:

a)      Dla cz. 1 zamówienia:

PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowskiej 39a

Uzasadnienie wyboru:  Oferta złożona przez Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium podane w SIWZ (cena -100%) i uzyskała największą liczbę punktów – 100 pkt. Wykonawca złożył ofertę spełniającą warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b)      Dla cz. 2 zamówienia :

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Przerywacz ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka; Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Ostapiuk, ul. Sobieskiego 24/7, 43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium podane w SIWZ (cena -100%) i uzyskała największą liczbę punktów – 100 pkt. Wykonawca złożył ofertę spełniającą warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto w postępowaniu złożono następujące oferty:

  • K&K Consulting Przemysław Kułyk, Męcina Wielka 100, 38-307 Sękowa – 86,36 pkt.
  • „EU –CONSULT” Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk – oferta odrzucona.