INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU UDZIELANIA POŻYCZEK PŁYNNOŚCIOWYCH POIR REACT-EU

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU UDZIELANIA POŻYCZEK PŁYNNOŚCIOWYCH POIR REACT-EU

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU UDZIELANIA POŻYCZEK PŁYNNOŚCIOWYCH POIR REACT-EU

W związku z zakończeniem Okresu Budowy Portfela oraz wyczerpaniem limitu środków informujemy, że z dniem 28.02.2022 r. Konsorcjum zakończyło udzielanie Pożyczek Płynnościowych POIR REACT-EU w ramach 6 osi priorytetowej. 

W ramach projektu złożonych zostało 305 wniosków na łączną kwotę 212 760 412,92 zł.

Udzielone  zostały 103 pożyczki  na łączną kwotę 57 500 000,00 zł.

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Sekretariat Centrala: 33 874-11-03

Agnieszka Polak – a.grabiec@funduszemalopolska.pl  Kom.: +48 501-609-564

Marta Talik – m.talik@funduszemalopolska.pl  Kom.: +48 501-609-564

Małgorzata Pyclik- Sikora – m.p-sikora@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 502 116 291

Dorota Nitecka –  d.nitecka@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 502 116 291