Informacja – Pożyczka Płynnościowa POIR

Informacja – Pożyczka Płynnościowa POIR

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2021 r. o godzinie 8:15 lista wniosków złożonych w Stowarzyszeniu „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” przekroczyła limit określony w Regulaminie Udzielania Pożyczek tj. 250% alokacji przypadającej na SSCPiR.

Zgodnie z regulaminem nabór wniosków trwa 3 dni robocze. Wnioski można składać do 22.09.2021 do godz. 16.00. Wnioski zostaną zarejestrowane, ale znajdować się będą poza Lista Podstawową i Listą Rezerwową.

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Sekretariat Centrala: 33 874-11-03

Agnieszka Polak – a.grabiec@funduszemalopolska.pl  Kom.: +48 501-609-564

Marta Talik – m.talik@funduszemalopolska.pl  Kom.: +48 501-609-564

Małgorzata Pyclik- Sikora – m.p-sikora@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 502 116 291

Dorota Nitecka –  d.nitecka@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 502 116 291