Informacja – Pożyczka Płynnościowa POIR

Informacja – Pożyczka Płynnościowa POIR

Wyniki naboru wniosków o pożyczkę płynnościową POIR – stan na 21 września 2021 r. na godzinę 19.00:

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista pozostałych wniosków