Informacja

 

W związku z pojawiającymi się informacjami sugerującymi współpracę Stowarzyszenia z firmami pośredniczącymi oraz dystrybującymi różnorakie wydawnictwa, Stowarzyszenie oświadcza, że nie współpracuje z żadnym wydawnictwem rozprowadzającym książki mające rzekomo pomóc  w uzyskaniu dotacji, ani żadną firmą konsultingowo – doradczą pomagającą uzyskać dotację.

Stowarzyszenie jest instytucją samorządową, która bezpłatnie udziela informacji wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia finansowego, czy to w formie pożyczki, czy dotacji.