Już wkrótce w naszej ofercie wsparcie finansowe na Twoją edukację!

Już wkrótce w naszej ofercie wsparcie finansowe na Twoją edukację!

„Postaw na rozwój europejskie pożyczki na kształcenie”

Już wkrótce w naszej ofercie wsparcie finansowe na Twoją edukację!

Wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości wygraliśmy przetarg na realizację projektu „Postaw na rozwój europejskie pożyczki na kształcenie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Planowany termin I naboru : przełom czerwca/ lipca b.r.

Czym jest Pożyczka na Kształcenie?

 • Kwota pożyczki: do 50 000 zł
 • Oprocentowanie: 0%
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Na co możesz przeznaczyć pożyczkę?

 • Studia podyplomowe
 • Kursy i szkolenia
 • Inne formy kształcenia oferowane przez krajowe i zagraniczne instytucje

Korzyści z pożyczki

 • Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • Możliwość umorzenia części kapitału (do 35%) po spełnieniu określonych warunków
  • 10% za ukończenie kształcenia
  • 10% za kształcenie w określonych obszarach (zielona gospodarka, cyfrowa gospodarka, srebrna gospodarka, dostępność i uniwersalne projektowanie)
  • 15% w przypadku trudnej sytuacji materialnej

Zabezpieczenia pożyczki

 • Weksel własny in blanco
 • W uzasadnionych przypadkach dodatkowe zabezpieczenia

Mechanizm Racjonalnych Usprawnień (MRU)

 • Możliwość sfinansowania działań dostosowawczych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Maksymalna kwota MRU: 15 000 zł
 • Koszt MRU podlega umorzeniu w 100%

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

 • Pełnoletnie osoby fizyczne, niezależnie od miejsca pochodzenia, płci i statusu na rynku pracy
 • Osoby zamieszkałe na terenie Polski (również obcokrajowcy)
 • Warunek: odpowiednie przychody lub zdolność spłaty pożyczki

Jak uzyskać pożyczkę?

 1. Złóż wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Przejdź ocenę dokumentacji aplikacyjnej.
 3. Po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty i podpisaniu umowy pożyczkowej, środki zostaną wypłacone na rzecz wybranej instytucji edukacyjnej.

Dodatkowe informacje

 • Pożyczka nie może być przeznaczona na studia I, II, III stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
 • Pożyczka nie może być wykorzystana na refinansowanie już zrealizowanego kształcenia.

Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji.

Regulamin wraz z załącznikami wkrótce!