Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo!

Jako dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia po prawie 28 latach Jego prowadzenia zdecydowałem się odejść na emeryturę. Wraz ze mną odchodzi na emeryturę Członek Zarządu i Główna Księgowa Stowarzyszenia Pani Halina Zielonka.

Wszystkim Przyjaciołom, Klientom, Przedsiębiorcom i ich Menedżerom składamy serdeczne podziękowania za trud współpracy, zrozumienie i wspólne działania na rzecz osiągnięcia końcowego sukcesu.

Jesteśmy też głęboko przekonani, że współpraca Państwa z nowym Zarządem, na czele którego stanął Pan Michał Stasik, będzie tak jak do tej pory, przyczyniać się do podnoszenia konkurencyjności Waszych firm oraz ich ciągłego rozwoju i wzrostu. Życzymy Państwu dużo zdrowia i sukcesów.

Ryszard Janiszewski 

Dotychczasowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia SCPiR

Halina Zielonka

Dotychczasowy Członek Zarządu i Główna Księgowa Stowarzyszenia SCPiR