KONKURS „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

 

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.10.2012r.
Projekt „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku i rozwija się systematycznie. Konsekwentnie identyfikujemy, wyróżniamy i promujemy inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

  • Grupa 1 –      przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, średnie, duże),
  • Grupa 2 – gminy      (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
  • Grupa 3 – organizacje      pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju- 2012” został objęty Patronatem m.in. przez:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałków poszczególnych województw.

Mecenasem tegorocznej edycji jest Orange. Partnerami Technologicznymi są Intel Technology Poland oraz Sony Mobile Communications. Partnerem Merytorycznym jest Dom Inwestycyjny Investors S.A. Partnerem Wspierającym jest Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor” S.A.

Często pada pytanie czy nasza firma jest innowacyjna ? Czy warto o tym poinformować swoich klientów ?

W ramach naszego konkursu identyfikujemy i promujemy innowacje na różnych poziomach skomplikowania i zaawansowania. Innowacje to nie są tylko przełomowe rozwiązania technologiczne na świecie, wynalazek nowego urządzenia czy nowa metoda technologiczna. W ramach naszego konkursu zajmujemy się również innowacjami na poziomie krajowym, branżowym i regionalnym.

Tytuły zostaną przyznane w  następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii Inspirująca firma. Nowa kategoria dotyczy opisu korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia rozwiązań telco/IT w ocenianym podmiocie.

Mecenasem tegorocznej edycji jest Orange. Partnerami Technologicznymi są Intel Technology Poland oraz Sony Mobile Communications. Partnerem Merytorycznym jest Dom Inwestycyjny Investors S.A.

 

Poza tytułami i wyróżnieniami w obecnej edycji konkursu nasi Partnerzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla laureatów:

– promocja „Firmowe Korzyści Orange dla Liderów Innowacji I Rozwoju” – przygotowana przez Orange – szczegóły http://www.orange.pl/kid,4002234916,id,4002741201,title,promocja-dla-Liderow-Innowacji-i-Rozwoju,article.html – w promocji można kupić 5 telefonów po atrakcyjnych cenach oraz korzystać przez 24 lub 36 miesięcy z obniżonego dla nich o 20% abonamentu,

– ultrabook-i ufundowane przez Intel Technology Poland,

– smartfony – ufundowane przez Sony Mobile Communications,

– sprzęt elektroniczny – ufundowany przez  Dom Inwestycyjny Investors S.A.,

– zaświadczenia/certyfikaty Firmy Wiarygodnej Finansowo – ufundowane przez Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor” S.A.,

Łączna wartość nagród rzeczowych przekracza 100 tys.

Szczegóły www.liderzyinnowacji.pl

źródło: Fundacja Innowacji i Rozwoju Kom.V.01.2012r.