NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I DORADCZEGO 13.09. – 20.09.2010r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13.09.-20.09.2010 roku w biurze projektu „Małopolski Biznesmen” (budynek UM, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka) będą przyjmowane wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i doradczego. Wnioski wraz z załącznikami składają uczestnicy projektu – II tura. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie ( Zarządzenie Nr 9 Prezesa Zarządu Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 10 września 2010 roku).

Pliki do pobrania:

1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego i doradczego
2. Zał. 1 Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości
3. Zał. 2 Wzór biznes planu
4. Zał. 3 Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
5. Zał. 4 Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu
6. Zał. 5 Wzór umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
7. Zał. 6 Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego pomoc kapitałową
8. Zał. 7 Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
9. Zał. 8 do zarządzenia nr 9 Zestawienie dokumentów POKL
10. Zał. 9 do zarządzenia nr 9 Opis dokumentów księgowych