Nowy Projekt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski!

 

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej serdecznie zaprasza do udziału  w projekcie „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” realizowanym w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu Klient Projektu może skorzystać z bezpłatnych konsultacji eksperckich z następujących zakresów:

1.       Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:

 • prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym zobowiązania publicznoprawne
 • obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych

2.    Marketing przedsiębiorstwa:

 • Konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej
 • Budowanie relacji z klientami, kontrahentami
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu (w tym informatycznych)
 • Marketingowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy

3.   Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem:

 • Organizacja pracy przedsiębiorcy
 • Zarządzanie czasem
 • Dobór personelu
 • Podział obowiązków i odpowiedzialności wewnątrz firmy
 • Skutki prawne wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Sieci powiązań i klastry

4. Finanse przedsiębiorstwa:

 • Zastosowanie narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej – wybór optymalnej formy
 • Postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej
 • Pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności,
  zobowiązań, zapasów i gotówki
 • Konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych

5.    Działalność firmy na rynkach zagranicznych:

 • Wymagania rynku docelowego wobec firmy planującej rozpoczęcie/rozwój eksportu
 • Formy ograniczenia ryzyka związanego z działalnością eksportową
 • Narzędzia pozyskiwania klienta zagranicznego
 • Konsultacje strategii wejścia na rynek zagraniczny

6.    Prawne:

 • prawo i postępowanie cywilne,
 • prawo gospodarcze w tym prawo finansowe, handlowe,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo i postępowanie administracyjne,

7.    Innowacyjność:

 • podniesienie konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

 

Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, reklamy, regularnych usług prawnych.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski. Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności mikroprzedsiębioców, działających na rynku pierwszy rok.

 

Instytucje realizujące projekt:

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, tel. 12 417 74 17,

ul. Kościuszki 9, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 444 21 31,

Miasta: Kraków, Nowy Sącz

Powiaty: krakowski, wielicki, myślenicki, bocheński, nowosądecki, olkuski

 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Rynek16, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 06 35,

Powiaty: miechowski, chrzanowski

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim, tel. 33 844 73 44

Powiat oświęcimski

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

ul. Szlak 73 A, 31-153 Kraków, tel. 12 633 82 85 wew. 134,

ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 22 16,

Miasta: Kraków, Tarnów

Powiaty: krakowski, proszowicki, tarnowski, dąbrowski

 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. 18 267 77 39,

Powiaty: brzeski, tatrzański, nowotarski

 

Sądecka Izba Gospodarcza

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 449 91 64,

Powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki

 

Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 11 03

Powiaty: suski, wadowicki

 

Rekrutacja do Projektu będzie realizowana przez Punkty Doradztwa, w sposób ciągły od 1 stycznia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego