Nowy projekt !!!


Instytut Austriacki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w nowym projekcie
pt.: Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw dofinansowanym ze środków europejskiego Funduszu Społecznego- priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.

W ramach projektu zamierzamy udzielić wsparcia 120 przedsiębiorstwom i ich pracownikom mającym siedzibę, oddział lub delegaturę na terenie województwa małopolskiego.

Szkolenie skierowane jest do 84 mikroprzedsiębiorstw i 36 małych przedsiębiorstw, które nie przekroczyły poziomu pomocy de minimis tj. 200 tys. euro w ostatnich 3 latach obrachunkowych. W projekcie mogą uczestniczyć także osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca ma możliwość oddelegowania do projektu 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

 

Szkolenie objęte jest regułami pomocy de minimis. Oznacza to, iż jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Firmy które oddelegują swoich pracowników do projektu nie poniosą żadnych kosztów.

 

Każdy kursant weźmie udział w 2 semestrach kursu języka niemieckiego (w sumie 144 godziny): w tym konwersacje z native speakerem i konsultacje indywidualne. Kurs poprzedzą wyjazdowe warsztaty psychologiczne na temat sposobów efektywnej nauki języków obcych. Dodatkowo dla każdego uczestnika przewidziano cykl warsztatów rozwoju kompetencji biznesowych (56godzin).

 

UWAGA: projekt przewidziano dla osób z różnym poziomem znajomości języka niemieckiego. Grupy zostaną zorganizowane w miejscach, gdzie najszybciej zbierze się 10 osób będących na tym samym poziomie zaawansowania.

 

Pierwszy nabór  (60 osób) został zaplanowany już od 03.01.2012 r. i potrwa do 10.02.2012r.

 

Szczegółowe informacje i Regulamin rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.oei.krakow.pl w zakładce „projekt unijny Rozwiń skrzydła”. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielane są pod numerem telefonu (12) 430 98 05 lub mailowo: projekt@oei.krakow.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!