Nowy regulamin wraz z załącznikami Funduszu Pożyczkowego „Odbudowa”

Informujemy, iż od dnia 12 grudnia 2011r. obowiązuje nowy regulamin  Funduszu Pożyczkowego „Odbudowa” wraz załącznikami. Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Usługi Finansowe.