OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego z dnia 29.12.2010 r.
Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II

Sucha Beskidzka, dnia 29.12.2010 r.

411340-2010

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego z dnia 29.12.2010 r. Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm./ Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”  w Suchej Beskidzkiej informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

  1. za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta:
K&K CONSULTING Przemysław Kułyk
Męcina Wielka 100, 38-307 Sękowa,
– 100 pkt;


(kryteria oceny ofert – cena 100 %)

Ponadto złożone zostały oferty następujących firm:

  1. euroPiM s.c. M.P. Kłusek z siedzibą 33-150 Wola Rzędzińska 114 A , przyznana punktacja za cenę – 49,37 punktów,

Dziękujemy za udział w postępowaniu