OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego z dnia 14.05.2010 r. Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  w ramach projektu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II”

125762-2010
Uczestnik postępowania
Nr 125762-2010

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm./ Stowarzyszenie SCPiR w Suchej Beskidzkiej informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:1. za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta:


Grupa Geniuss szkolenia i doradztwo z siedzibą:

oś. Tysiąclecia 21/54

34-400 Myślenice  – oferta najtańsza, przyznana punktacja za cenę – 100 punktów,
(kryteria oceny ofert – cena 100 %)
Ponadto złożone zostały oferty następujących firm:

K&K CONSULTING Przemysław Kułyk
Męcina Wielka 100
38-307 Sękowa

przyznana punktacja za cenę – 69,95 punktów,
Termin podpisania umowy ustala się na dzień 21.05.2010 r. w siedzibie zamawiającego.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Ryszard Janiszewski
Prezes Zarząd