Ostateczne wyniki oceny biznesplanów – II nabór, Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiebiorcą”

Uprzejmie informujemy, że zakończył się okres składania odwołań od oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób, którym zostało przyznane wsparcie finansowe w ramach II naboru w Projekcie „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą”.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy Uczestnicy Projektu, których biznesplany zostały ocenione pozytywnie i aplikowali o wsparcie pomostowe zostali do niego zakwalifikowani.

ZPP_II_ostateczna_lista_rankingowa