Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – III NABÓR

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – III NABÓR

ZPP_III_ost_lista_rankingowa